╬ Tr@gic★Cross ╬ View my profile

จบ

posted on 09 Jun 2011 22:39 by cruximissa
จบ เลิก ไม่สนใจ เออครับผมมันไม่สนใจ ครับ พอใจรึยัง ครับ ไม่เล่นด้วยก็ไม่เป็นไรครับ ตามสบาย ครับ จบ พูดไปกี่รอบก็เหมือนเดิม ครับ กี่รอบแล้ว ครับไม่สนใจ ครับ
 
 
จบ